Vi vil gjerne høre fra deg! Om du har spørsmål, kommentarer eller noe annet på hjertet, er det bare å ta kontakt.

Postadresse
Sentrum Mandal
Doneheia 116A
4516 Mandal

Telefon
905 19 531 (Tor Arne)
913 00 349 (Iselin)

E-post
post@sentrummandal.no
tor.arne@sentrummandal.no
synnove@sentrummandal.no
iselin@sentrummandal.no
barn@sentrummandal.no

Org.nummer
997 356 802

Kontonummer
3075 11 75775

 
    Send e-post her!
 
 
   
Møter og aktiviteter
En liten historie
Hva vi tror
Synnøve og Tor Arne

Kart
Twitter
Facebook
InstagramBilder og logo
Podcast

post@sentrummandal.no

 
Sentrum Mandal
Store Elvegate 35
4514 Mandal
Telefon 905 19 531